ATLAS Experiment - Česká Republika
Anglická verze
Informace
pro veřejnost
Novinky
Výzkum
Hadronový kalorimetr Tilecal
Vnitřní detektor - Pixely
Vnitřní detektor - Strips
Fyzika
 
Pracoviště
Fyzikální ústav Akademie věd České republiky
Matematicko-fyzikální fakulta univerzity Karlovy v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Centrum pro částicovou fyziku
 
Organizační struktura
Vyhledávání osob
Publikace
- Hadronový kalorimetr Tilecal
- Vnitřní detektor - Pixely
- Vnitřní detektor - Strips
- Fyzika
 
Odkazy na CERN
CERN , Experiment ATLAS
Computing
Registrace , Ubytování
Zdravotní potvrzení, pdfps