Charakteristika

CERN-CZ organizuje účast výzkumné komunity ČR v mezinárodní výzkumné infrastruktuře CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) v Ženevě. CERN disponuje největším urychlovačem částic na světě – Large Hadron Collider (LHC) – a hraje vůdčí roli ve výzkumu fyziky elementárních částic a chování hmoty při extrémně vysokých energiích. CERN rovněž koordinuje a organizuje evropský výzkum na tomto poli. Cílem CERN-CZ je podpora vývoje, výstavby, údržby a provozování výzkumných zařízení na experimentech v CERN s účastí ČR. Dané zahrnuje i provoz lokální výzkumné infrastruktury v ČR, která je nezbytná pro výzkum, vývoj a výrobu detektorů a výpočetní infrastruktury pro zpracovávání dat. CERN-CZ rozvíjí nové technologie pro detektory částic, včetně jejich aplikací, především v oblasti kalorimetrie a polovodičových dráhových detektorů. Technický záběr CERN-CZ zahrnuje problematiku konstrukce detektorů, vývoje radiačně odolných polovodičových detektorů a elektroniky, chlazení, kryogeniky, vakuových technologií, elektronického a mechanického designu a také zpracovávání extrémních objemů dat. Portfolio služeb CERN-CZ čítá provoz a údržbu detektorů, a to především těch, na jejichž výstavbě se ČR podílela; modernizaci a budování nových detektorů; provoz výpočetního centra – národního Tier2 centra – v počítačové síti CERN; koordinaci výzkumných projektů v CERN s účastí ČR v součinnosti s Výborem pro spolupráci CERN s ČR; a zastoupení a výkon práv ČR v řídících a poradních orgánech CERN a orgánech jednotlivých experimentů CERN. Unikátní experimentální zařízení, na jejichž výstavbě se výzkumné organizace ČR podílely, tvoří jádro CERN-CZ a umožnují výzkumné komunitě ČR adekvátně přispět k celosvětovým výsledkům v jaderné a částicové fyzice, které tyto experimenty v CERN produkují.

Výzkumná infrastruktura je uvedena v Cestovní mapě ČR velkých instrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace (PDF) jako Výzkumná infrastruktura pro experimenty v CERN.

Experimenty

CERN

The European Organization for Nuclear Research

ALICE

ALICE detects quark-gluon plasma, a state of matter thought to have formed just after the Big Bang

ATLAS

From a cavern 100 metres below a small Swiss village, the 7000-tonne ATLAS detector is probing for fundamental particles

TOTEM

The 'Total, elastic and diffractive cross-section measurement' experiment studies particles thrust forward by collisions in the LHC

COMPASS

COMPASS investigates how quarks and gluons interact to give the particles we observe

n_TOF

The neutron time-of-flight facility (n_TOF) studies neutron-nucleus interactions for neutron energies ranging from a few meV to several GeV

NA62

Rare kaon decays can give insights into how top quarks decay – and help to check the consistency of the Standard Model

MOEDAL

The MOEDAL experiment is looking for a hypothetical particle with magnetic charge: the magnetic monopole

AEgIS

AEgIS uses a beam of antiprotons from the Antiproton Decelerator to measure the value of Earth's gravitational acceleration

ISOLDE

ISOLDE studies the properties of atomic nuclei, with further applications in fundamental studies, astrophysics, material and life sciences

OSQAR

The OSQAR experiment looks for particles that could be a component of dark matter and explain why our universe is made of matter instead of antimatter

CERN Neutrino Platform

The Neutrino Platform is CERN’s undertaking to foster and contribute to fundamental research in neutrino physics at particle accelerators worldwide