Charakteristika

CTA je výzkumná infrastruktura evropské i světové astročásticové fyziky, která umožní objev velikého množství nových astrofyzikálních zdrojů záření gama a výzkum jejich vlastností. Na návrhu a přípravě CTA se významně podílí i výzkumná komunita ČR, a to zejména vývojem zrcadel pro dalekohledy a vyhodnocováním vhodné lokace pro umístění observatoře. Součástí českého zapojení je i účast v organizačních strukturách, expertních panelech a výzkumných skupinách CTA. Výzkumná komunita ČR za účelem hledání vhodného místa pro umístění CTA vyvinula celo-oblohové kamery a inovované metody pro analýzu satelitních snímků. V monitorování atmosféry bude výzkumná komunita ČR pokračovat i během provozu CTA, kdy systém kamer dodaný ČR bude spolu s českými robotickými dalekohledy určovat pokrytí oblohy oblačností v reálném čase během pozorování. V optické laboratoři na Univerzitě Palackého v Olomouci a Fyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i. probíhá výroba a testy prototypů zrcadel a vzorků optických povrchů a čeští optici vyvíjejí technologie pro budoucí produkci zrcadel pro tzv. Small Size Telescopes (SST) CTA. Využívají přitom zkušenosti získané na Observatoři Pierra Augera. Významná je i spolupráce s výzkumnou infrastrukturou CESNET při zajišťování výpočetních prostředků pro CTA.

Výzkumná infrastruktura je uvedena v Cestovní mapě ČR velkých instrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace (PDF) jako Cherenkov Telescope Array – účast České republiky.

Budoucí rozvoj

Observatoř CTA se nachází na začátku své konstrukční fáze, která je plánovaná na léta 2016 až 2020. Brzy tedy budou učiněna závěrečná inženýrská a manažerská rozhodnutí ohledně přesné polohy, rozložení dalekohledů a jejich technické realizace, aby výroba všech součástí CTA mohla začít zároveň s přípravou zvolených lokalit (ostrov La Palma, který je součástí Kanárských ostrovů, a lokalita Paranal v Chile). Tyto úkoly zahrnují na jedné straně zemní práce, výstavbu infrastruktury a inženýrských sítí a na straně druhé výrobu experimentálních prvků, jakými jsou dalekohledy, zrcadla, kamery a celá řada dalších pomocných zařízení. Česká výzkumná komunita bude pokračovat v započatých aktivitách, především v přípravě několika systémů pro kalibraci observatoře a ve vývoji, výrobě a instalaci zrcadel dalekohledů SST.

Socioekonomické přínosy

ČR se na CTA podílí zejména dodávkami zrcadel, zodpovědností za optický systém teleskopů a vývojem atmosférických zařízení v podobě plně autonomních teleskopů FRAM a celo-oblohových kamer. Účast v CTA je pro ČR významná z pohledu vývoje optických prvků a zajištění excelentní úrovně astročásticové fyziky ve výzkumných organizacích ČR.