Politika otevřeného přístupu

Politika otevřeného přístupu se v současnosti dotýká pouze publikací a omezeného vzorku 1 % dat. Webová stránka Colorado State University (http://auger.colostate.edu/ED/) umožňuje prohlížení událostí zaznamenaných od roku 2004 a je denně aktualizována. V nedávné době začala v rámci kolaborace diskuze o nejlepším způsobu jak otevřít data veřejnosti více a přitom respektovat potřeby přispívajících zemí. Sdílení dat s experimenty IceCube a Telescope Array již přineslo několik publikací.

Politika přístupu

Přístup ke službám Observatoře, tedy datům a softwarovým nástrojům, je otevřený každému členovi kolaborace na stejné úrovni. Data mohou být stažena z centrálních serverů v rámci efektivního toku dat. Jasně definovaná politika přístupu na fyzickou lokalitu Observatoře zajišťuje maximální bezpečnost uživatelů i zaměstnanců Observatoře, stejně tak jako jejího zařízení, protože práce v odlehlých podmínkách spolu přináší specifická rizika, která je třeba minimalizovat. Aplikují se také specifické postupy za účelem ochrany citlivých částí zařízení Observatoře během pozorování a údržby. Odborníci mimo kolaboraci, ba i z odlišných vědeckých dispciplín, mohou požádat Collaboration Board a vedení Observatoře o povolení k přístupu k zařízení nebo datům; tyto požadavky jsou pravidelně vyhodnocovány na jednáních Collaboration boardu.

V nedávné době bylo uzavřeno „memorandum of understanding“ (MoU) mezi Observatoří a experimenty Telescope Array a IceCube, které stanovuje obecná pravidla pro sdílení data mezi experimenty a publikaci výsledků a tím formalizuje existenci společných pracovních skupin mezi těmito kolaboracemi.

Ochrana práv duševního vlastnictví

Oblast práv duševního vlastnictví je regulována dohodami mezi účastnickými institucemi Observatoře. Riziko konfliktu vyplývajícího z nejasného autorstvý nebo jiných autorsko-právních otázek je malé a žádná taková situace v rámci kolaborace zažím nenastala. Na základě závazných pravidel je dohled nad publikací dat a výsledků výzkumu a vývoje v kompetenci publikační komise, zatímco tzv. Technical board vyhodnocuje návrhy týhkající se budoucího vývoje.