Výbor pro spolupráci ČR s CERN

CERN je vedoucí světovou laboratoří pro základní fyzikální výzkum elementárních částic a struktury hmoty. Toto evropské středisko bylo založeno pod patronací UNESCO v roce 1954 v Ženevě. Z původních 12 zakládajících členských států vzrostl počet na dnešních 23, Česká Republika je plnoprávným členem této organizace od července 1993. Laboratoř se postupně rozšířila na rozlohu 113 hektarů ve Švýcarsku a přes hranici na dalších 490 hektarů do sousední Francie.

Výbor pro spolupráci ČR s CERN je poradním orgánem odborného gestora spolupráce ČR s CERN, tj. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.