Výbor pro spolupráci ČR s CERN

Sbor poradců

Mechanika, konstrukce, jeřáby, potrubí, stavby, tunely, haly, chlazení, ventilace

Elektrotechnika, magnety

Elektronika, detektory polovodiče

Pb, Cu, Al, železo, keramika

Vakuum, Kryogenika

Optika

 • J. A. Mareš
  e-mail: amares@fzu.cz
  tel: +420-220 318 542
  fax: +420-223 123 184

Informatika

 • M. Lokajíček
  e-mail: lokajick@fzu.cz
  tel: +420-266 052 672
  fax: +420-228 535 443

Experimenty