Výbor pro spolupráci ČR s CERN

Spolupráce s průmyslem


Koordinátor pro styk s průmyslem (Industrial Liaison Officer - ILO)

Koordinátor pro přenos technologií 

  • Prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc.Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
    tel.: +420 224358255, +420 224358256, +420 222314132, e-mail: cechak@fjfi.cvut.cz
  • Aleš Hála, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,  tel: +42 026 605 2610, e-mail: hala@fzu.cz
  • Ing. Jiří Janošec, PhD., Technologické centrum AVČR, tel.: +420 234 006 136
    fax.: +420 220 922 698, e-mail: janosec@tc.cz

Informace o možnostech přenosu technologií

Sbor poradců pro různé obory technologií a jejich aplikací v CERNu.