Výbor pro spolupráci ČR s CERN

Spolupráce s průmyslem

 • Poptávky a vztahy s průmyslem (anglicky; informace o připravovaných výběrových řízeních nad 200000CHF)
 • Stav poptávek DELIS (anglicky; průběžně aktualizované informace o všech zakázkách)

Koordinátor pro styk s průmyslem (Industrial Liaison Officer - ILO)

Koordinátor pro přenos technologií (Technology Transfer Officer - TTO)

 • Ivan Lehraus
  CERN/PH
  1211 Geneve 23, Suisse
  tel.: 0041-22-7672029
  e-mail: ivan.lehraus@cern.ch
 • Ing. Jiří Janošec, PhD.
  Technologické centrum AVČR
  Ve Struhách 27, 160 00 Praha 6
  tel.: 00 420 234 006 136
  fax.: 00 420 220 922 698
  e-mail: janosec@tc.cz
 • Ing. Jaroslav Burčík, PhD.
  Technologické a inovační centrum ČVUT
  Jugoslávských partizánů 3, 160 00 Praha 6
  tel.: 00 420 222 368 655
  e-mail: burcik@inovacentrum.cvut.cz
Informace o možnostech přenosu technologií
Sbor poradců pro různé obory technologií a jejich aplikací v CERNu.

Schema průmyslových vztahů CERNu s ILO a Výborem pro spolupráci s CERN: