Výbor pro spolupráci ČR s CERN

Spolupráce s průmyslem


Koordinátor pro styk s průmyslem (Industrial Liaison Officer - ILO)

Koordinátor pro přenos technologií (Technology Transfer Officer - TTO)

 • Aleš Hála, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,  tel: +42 026 605 2610, e-mail: hala@fzu.cz
 • Ing. Jiří Janošec, PhD.
  Technologické centrum AVČR
  Ve Struhách 27, 160 00 Praha 6
  tel.: 00 420 234 006 136
  fax.: 00 420 220 922 698
  e-mail: janosec@tc.cz
Informace o možnostech přenosu technologií
Sbor poradců pro různé obory technologií a jejich aplikací v CERNu.

Schema průmyslových vztahů CERNu s ILO a Výborem pro spolupráci s CERN: