Výbor pro spolupráci ČR s CERN

Zasedání Evropského výboru pro budoucí urychlovače RECFA v České republice

Termín:

27.3.2015 9-17 h (veřejná část)

28.3.2015 9-13 h (uzavřená část)

Místo konání:

MFF UK, Malostranské náměstí 25, refektář

Hostitel:

Výbor pro spolupráci ČR s CERNMFF UK v Praze, ČVUT v Praze, FZÚ AV ČR a UJF AV ČR

Bližší informace:

Pod záštitou náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jaromíra Vebera se ve dnech 27. - 28. března v Praze uskuteční zasedání Evropského výboru pro budoucí urychlovače (Restricted European Committee for Future Accelerators - RECFA).

V průběhu celodenní veřejné části jednání, které proběhne 27. 3. v prostorách MFF UK na Malostranském náměstí 25, Praha 1, budou delegáti RECFA seznámeni se stavem částicové fyziky v ČR, její organizací a strukturou financování, s hlavními projekty i souvisejícími oblastmi vzdělávání, popularizace fyziky a dalšími aktivitami. Zasedání se zúčastní i generální ředitel CERN prof. Rolf Heuer.

Program:

Financování vědy a výzkumu v ČR  (místopředseda vlády P. Bělobrádek)

Organizace fyziky částic, personální situace

Financování fyziky částic

Vzdělávací systém

Přehled české účasti v experimentech částicové fyziky

·         ATLAS

·         Ostatní urychlovačové experimenty

·         Fyzika těžkých iontů

·         Neutrinová fyzika

·         Astročásticová fyzika

Vývoj detektorů a urychlovačů

Výpočetní prostředky

Částicová teorie

Popularizace fyziky částic

Jaderná fyzika a její experimentální zařízení

Pohled studenta

 

Registrace a podrobný program zasedání:  http://www.amca.cz/recfa/

Zasedání bude probíhat v angličtině