Výbor pro spolupráci ČR s CERN

O Výboru

Výbor pro spolupráci ČR s CERN je poradním orgánem odborného gestora spolupráce ČR s CERN, tj. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

Ve Výboru pracují zástupci

společně se zástupci hlavních pracovišť, která se na realizaci spolupráce s CERN podílí. V současnosti se jedná o tyto instituce:

Hlavní úkoly Výboru:

  1. Koordinace spolupráce na projektech realizovaných v rámci vědeckého programu CERN. Aktuální výčet projektů, na jejichž řešení se vědecká a technická pracoviště v ČR podílí naleznete v jejich seznamu.
  2. Výbor v rámci své působnosti usiluje o maximální zhodnocení všech výhod vyplývajících z členství ČR v CERN. Jedná se především o:
    1. Možnost zakázek českým firmám na dodávky širokého spektra produktů nacházejících uplatnění nejen při realizaci společných výzkumných projektů, ale i při zajištění velmi rozsáhlé infrastruktury CERN. Efektivní spolupráce s průmyslovými podniky v členských zemích je jednou z vysokých priorit CERN (viz Knowledge and Technology Transfer).
    2. Nabídka mnoha typů stipendií a kontraktů pro vědecké a technické profese. Nabídka účasti ve vzdělávacích programech pro VŠ studenty. Nabídka zaměstnání pro další profese, např. pro pracovníky v administrativě (zde je zpravidla vyžadována kromě angličtiny i znalost francouzštiny).

    K efektivnímu plnění vytčených úkolů je Výbor ve stálém kontaktu jednak se zastoupenými ministerstvy uvedenými výše a jednak s vrcholnými orgány CERN. Předseda Výboru a velvyslanec Stálé mise České republiky při Evropské úřadovně OSN v Ženevě jsou delegáty ČR v Radě CERN. Zástupce MF ČR ve Výboru je současně delegátem ČR ve Finančním výboru CERN.

    Výbor vysílá delegáty i do dalších orgánů, jejichž působnost s činností CERN bezprostředně souvisí: Advisory Committee of CERN Users a European Committee for Future Accelerators.