Výbor pro spolupráci ČR s CERN

Česká republika oslavila dvacet let členství v CERN

Praha 4. května 2012 - Na pozvání ministra školství, mládeže a tělovýchovy dnes navštívil Českou republiku generální ředitel Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN) prof. Rolf – Dieter Heuer. Návštěva se uskutečnila v rámci oslav výročí 20 let členství České republiky v CERN.

Prof. Heuera přivítal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala. Na následujícím jednání byl zhodnocen přínos členství v CERN, význam CERN při vzdělávání a školení českých výzkumných pracovníků a zaměstnávání českých odborníků v CERN. Hovořilo se rovněž o zapojení specialistů a hi-tech firem z ČR do modernizace urychlovače LHC (Large Hadron Collider) v letech 2013 – 2014 a možnostech spolupráce CERN s budovanými panevropskými výzkumnými infrastrukturami v ČR či připravované Strategii částicové fyziky v Evropě.

Po setkání s představiteli státní správy, vysokých škol a výzkumných institucí vystoupil Prof. Heuer v prostorách Univerzity Karlovy a informoval o posledních výsledcích experimentů na urychlovači LHC. Uvedl, že již v tomto roce by se mělo podařit nasbírat dostatečné množství experimentálních dat k prokázání či vyloučení existence tzv. Higgsova bosonu, posledního experimentálně neověřeného elementu „základního modelu“.

Přednáška ke stažení:


Záznam přednášky:

Přednáška ve formátu WMV 720p (664 MB)
Přednáška ve formátu WMV PAL (288 MB)

V případě zájmu o záznam v jiné kvalitě nebo formátu nás prosím kontaktujte emailem.

Fotografie:


2 3 4 5 6 
Silverlight verze