Výbor pro spolupráci ČR s CERN

Seznam členů

Předseda

Prof. RNDr. Rupert Leitner, DrSc.
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Ústav částicové a jaderné fyziky
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8
tel: +420 221912444, 2437 (sekretářka), fax: +420 221912434
e-mail: Rupert.Leitner@cern.ch

Tajemník

Mgr. Petr Závada, CSc., DSc.
Fyzikální ústav AV ČR
Na Slovance 2
182 21 Praha 8
tel. +420 266052664, fax: +420 286890458
e-mail: zavada@fzu.cz

členové

Prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc.
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Fyzikální ústav UK
Ke Karlovu 5
121 16 Praha 2
tel: +420 22191 1473
e-mail: Vladimi.Baumruk@mff.cuni.cz

Prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc.
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
Břehová 7
115 19 Praha 1
tel.: +420 224358255, +420 224358256, +420 222314132
e-mail: cechak@fjfi.cvut.cz

Doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D.
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Ústav částicové a jaderné fyziky
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8
tel.: +420 221912441
e-mail: davidek@ipnp.troja.mff.cuni.cz

Ing. Jan Dobeš, CSc.
Ústav jaderné fyziky AV ČR
250 68 Řež u Prahy
tel.: +420 220941147
e-mail: dobes@ujf.cas.cz

RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Ústav částicové a jaderné fyziky
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8
tel.: +420 221912469
e-mail: Jiri.Dolejsi@mff.cuni.cz

Doc. Dr. Ing. Vjaceslav Georgiev
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta elektrotechnická
Univerzitní 26
306 14 Plzeň
tel.: +420 377 634 275, fax: +420 377 634 202
e-mail: georg@kae.zcu.cz

Ing. Jiří Hošek, DrSc.
Ústav jaderné fyziky AV ČR
250 68 Řež u Prahy
tel.: +420 266173273, fax: +420 220941130
e-mail: hosek@ujf.cas.cz

Prof. Jiří Chýla, CSc.
Fyzikální ústav AV ČR
Na Slovance 2
182 21 Praha 8
tel.: +420 266052673, fax: +420 286585443
email: chyla@fzu.cz


RNDr. Andrej Kugler, CSc.
Ústav jaderné fyziky AV ČR
250 68 Řež u Prahy
tel.: +420 266173285, 3652, fax: +420 220941130
email: kugler@ujf.cas.cz

Ing. Stanislav Kulhánek
Ministerstvo financí ČR, odbor 19
Letenská 15
118 10 Praha 1
tel.: +420 257042526, fax: +420 257043050
e-mail: Stanislav.Kulhanek@mfcr.cz

Mgr. Alexander Kupčo, Ph.D.
Fyzikální ústav AV ČR
Na Slovance 2
182 21 Praha 8
tel: +420 266052707
e-mail: kupco@fzu.cz

Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci
třída 17. listopadu 50A
772 07 Olomouc
tel.: +420 774365167
e-mail: jiri.kvita@upol.cz

RNDr. Miloš Lokajíček, CSc.
Fyzikální ústav AV ČR
Na Slovance 2
182 21 Praha 8
tel: +420 266052672
e-mail: lokajick@fzu.cz

Ing. Ondřej Novák
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Odbor mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
Karmelitská 7
128 01 Praha 2
tel.: +420 234811118
e-mail: ondrej.novak@msmt.cz

Doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
Břehová 7
115 19 Praha 1
e-mail: Vojtech.Petracek@cern.ch

Ing. Stanislav Pospíšil, DrSc.
Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT
Horská 3a/22
128 00 Praha 2
tel.: +420 224359290, 9391 (sekretářka), fax.: +420 224359392
e-mail: Stanislav.Pospisil@utef.cvut.cz

Prof. Jan Řídký, DrSc.
Fyzikální ústav AV ČR
Na Slovance 2
182 21 Praha 8
tel.: +420 266052121, fax: +420 286890509
e-mail: ridky@fzu.cz

Doc. RNDr. Miroslav Šulc. Ph.D.
Technická univerzita v Liberci
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Studentská 2
46 117 Liberec
tel.: +420 485 353 232
e-mail: miroslav.sulc@tul.cz

Michal Šumbera, CSc., DSc.
Ústav jaderné fyziky AV ČR
258 68 Řež
tel.: +420 283841690, fax: +420 220941130
e-mail: sumbera@ujf.cas.cz

Mgr. Marek Taševský, Ph.D.
Fyzikální ústav AV ČR
Na Slovance 2
182 21 Praha 8
tel.: +420 266052668,
e-mail: tasevksy@fzu.cz

Ing. Oldřich Veselý
Czech Trade
Česká agentura na podporu obchodu
Dittrichova 21
118 12 Praha 1
tel.: +420 224907595
e-mail: oldrich.vesely@czechtrade.cz

Václav Vrba, CSc.
Fyzikální ústav AV ČR
Na Slovance 2
182 21 Praha 8
tel.: +420 266052158, fax.: +420 286890458
e-mail: vrba@fzu.cz