Výbor pro spolupráci ČR s CERN
Seminář o pracovních příležitostech v CERN  pozvánka

22. října 2014, 13:00 hod., Fakulta Jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, Atrium, Břehová 7, Praha 1
 
Anotace: V Evropské laboratoři pro fyziku částic CERN v Ženevě se odhalují fundamentální  zákony fyziky mikrosvěta. Jde o širokou problematiku zasahující i do mnoha  dalších vědních a technologických oblastí. Na efektivním fungování této laboratoře se podílí tisíce pracovníků mnoha profesí. Cílem semináře je poskytnout informace o těchto pracovních příležitostech pro zájemce z České republiky, která je členskou zemí CERN.